Chuyên phục vụ:
Khai trương, khánh thành
Động thổ
Lễ hội, Trung thu...
Với các dịch vụ:
Múa lân, Sư tử, Rồng, Phượng
Múa lân mẹ đẻ lân con
Trống hội
Múa nghệ thuật cung đình Huế
Múa quạt, múa Hoa sen
Lục cúng hoa đăng
Lục Triệt Hoa Mã Đăng
Nhã nhạc
Múa Ba giá đồng
Thiết kế trang phục biểu diễn
Cung cấp lân, sư, rồng.